12-04-2016 11:25

Սոցիալական անհավասարությունը և պաշտոնյաների աշխատավարձերը

Ճակատագրի կամոք, մեզ մոտ են հայտնվել խոշոր նավահանգստային քաղաքներից մեկի աշխատավարձերի տվյալները` սկսած ավազանի պետական աշխատողներից, և քաղաքապետից մինչև պահակ: Չկա ավելի հետաքրքիր զբաղմունք, քան տեսնել այլ մարդկանց աշխատավարձերը, հատկապես, երբ կարելի է արդարանալ Data Science-ով զբաղվելու հանգամանքով:
Ես հասկացա, որ տվյալների շարանում պարունակում է տեղեկատվություն ոչ միայն խոշոր ղեկավարների մասին, այլև ամենացածր մակարդակի հասարակ աշխատակիցների վրա: Ստացվում է, որ, ըստ այդ տվյալների, դուք կարող եք անձամբ դիտարկել իրական աշխարհում եկամուտների բաշխման հիմնական օրենքներին:
Այսօր մենք կխոսենք միջին և մեդիանային աշխատավարձերի ` Ջինիի սոցիալական անհավասարության ցուցանիշի մասին, հարուստների և աղքատների միջև փոխհարաբերության, ինչը եկամուտի անհաղթահարելի տարբերության (Մաթէոսի ազդեցություն) և կարիերայի աճի մասին է:

 Աշխատավարձի բաշխում

Այժմ դիտարկենք աշխատակիցների ընդհանուր եկամուտների բաշխման սխեման. 

Այսպիսի տեսք ունի  լիաժամկետ ու կես դրույքով աշխատողների ընդհանուր եկամուտների բաշխումը.

 

Ինչպես երևում է շտատային աշխատակցի մեդիանային եկամուտը մեկ տարվա ընթացքում մոտ $ 130,000 է:

Վերևի նկարում դիտարկում ենք աշխատավարձի բաշխումը  նորմալին հարմարեցնելու փորձ:

Սոցիալական անհավասարություն

Ջինիի գործակիցը` արժեքի շերտավորման վիճակագրական ցուցանիշ է:

Վերը ցույց տվածը աշխատակիցների եկամուտների Լորենցի կորն է:

Այժմ դիտարկենք Լորենցի կորը արտահաստիքային աշխատակիցների համար.

Մենք տեսնում ենք նախորդ ժամանակացույցի համեմատ վառ արտահայտված տարբերությունը: 

Մաթևոսի ազդեցությունը

 Սերունդների իմաստությունն ասում է, որ «ամեն ունեցողի կտրվի ու կբազմապատկվի, իսկ չունեցողից կխլեն այն ամենն ինչ ունի»: Այլ կերպ ասած, հարուստների և աղքատների միջև ճեղքվածքն աճում է:

Հիմա եկեք կառուցենք միջին ավելի բարձր և ցածր եկամուտների դեցիլների գրաֆիկը (ամենամեծ և ամենափոքր աշխատավարձի 10%-ը):

Սա նշանակում է, որ Մաթևոսի ազդեցությունը ոչ միայն կա, այլև  շատ ուժեղ է և հեշտությամբ տեսանելի է անզեն աչքով

 Կարիերայի աճը

 Եկեք դիտարկենք  նույն մարդկանց եկամուտները 2012 և 2014թթ.,  հաշվարկենք տոկոսային աճը և կառուցենք  մեկ տարվա ընթացքում բաշխման հիմքը:

 

 գրաֆիկի ձախ կողմում եկամուտների աճի հավանականության խտությունն է, գրաֆիկի աջ կողմում եկամուտների աճի բաշխման ֆունկցիան: