16-05-2015 08:04

ԼՂՀ նախագահը ստորագրել է մի շարք օրենքներ

Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 15-ին ստորագրել է «Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Կոնվենցիան վավերացնելու մասին», «Տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային իրավունքների մասին միջազգային Դաշնագիրը վավերացնելու մասին», «Եվրոպայի ճարտարապետական ժառանգության պաշտպանության մասին Կոնվենցիան վավերացնելու մասին», «Հնագիտական ժառանգության պահպանության մասին եվրոպական Կոնվենցիան վավերացնելու մասին», «ԼՂՀ դատական oրենuգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «ԼՂՀ քրեական դատավարության oրենuգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության oրենuգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «ԼՂՀ վարչական դատավարության oրենuգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Սահմանադրական դատավարության մասին» ԼՂՀ oրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Դատական ծառայության մասին» ԼՂՀ oրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ԼՂՀ oրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Իրավական ակտերի մասին» ԼՂՀ oրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ oրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «ԼՂՀ քրեական դատավարության oրենuգրքում լրացում կատարելու մասին», «ԼՂՀ քրեական oրենuգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», «Կազմակերպություններին եւ ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու եւ հարկային հաշվառումից հանելու մասին» ԼՂՀ oրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հարկերի մասին» ԼՂՀ oրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ԼՂՀ oրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին», «Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքները։