19-05-2014 13:02

Մայիսի 23-ին կավարտվեն ՀՀ հանրակրթական դպրոցների դասերը

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կայքը տեղեկացնում.Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի` «Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր և հատուկ պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2013-2014 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները հաստատելու մասին» 10.06.2013թ . թիվ 730-Ն հրամանի` ուսումնական պարապմունքները հանրակրթական դպրոցներում կավարտվեն 2014 թ. մայիսի 23-ին: