05-08-2015 00:26

Մոսկվայի ՎԴՆԽ-ում բացվելու է Եվրոպայում ամենամեծ «Մոսկվարիում»-ը