29-11-2013 18:48

Ռուսաստանի քաղաքացիների ավելի քան 40%-ը չի պատրաստվում այս տարի գրիպի պատվաստում անել

2007թ․ նոյեմբերին, երբ միայն 32%-ը հարցվողներից չէին պատրաստվում պատվաստում անել գրիպից, իսկ 2013թ․-ին նրանց թիվը հասավ 41%-ի։

միաժամանակ դրա հետ պակասեց պատվաստողների քանակը, ովքեր պլանավորում էին անել պատվաստում — 2007թ․ նոյեմբերից մինչև 2013թ․-ի նոյեմբերը 14% հարցվողներից հասավ նվազելով 7%-ի։