24-09-2013 11:49

Գնաճը դարձյալ գերազանցում է աշխատավարձի աճին

Ըստ վիճակագրական ծառայություն տվյալների` աշխատավարձերի աճը տեղի է ունենում մասնավոր հատվածի հաշվին:

Միջին աշխատավարձը օգոստոսի դրությամբ կազմել է 149.7 հազ. դրամ, որից՝ մասնավոր հատվածում՝ 187 հազ. դրամ, իսկ պետականում՝ 116 հազ. դրամ:

Մասնավոր սեկտորում աշխատավարձի աճը 2013 թ. կազմել է 6.1%, իսկ պետականում՝ 2.2%. Գնաճի տեմպը օգոստոսի դրությամբ 9.5 % է՝ զգալի գերազանցելով աշխատավարձի աճին: